Skip to content

Zelfs buiten HOGENT revolteren

Ook buiten de muren van HOGENT dragen we de stem van onze studenten uit. Zo zitten we maandelijks aan tafel met beleidsmedewerkers van Stad Gent om de stad nog studentvriendelijker te maken. Super interessant!
Je leven als student stopt niet aan de poorten van de campus. Daarom moet de stem van de studenten ook aanwezig zijn buiten de campussen. Naast onze participatie binnen StuGent, het overlegorgaan tussen het stadsbestuur en de Gentse studentenraden en -verenigingen, zitten we ook in AUGent, de associatie UGent, Artevelde en HoWest. Kortom: samen houden we de stad op scherp en de hogeronderwijsinstellingen op koers.

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video