Skip to content

Serieuze Sh*t

Beleidsplan en reglementen

Adviezen

De ASR en de DSR’s kunnen op vraag van de instelling of op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen aan de bestuursorganen van HOGENT over alle aangelegenheden die de studenten aanbelangen. Tot nu toe heeft nog niet elke DSR een advies uitgevaardigd.

Verslagen

Een verslag is de schriftelijke neerpenning van een vergadering. De ASR en de DSR’s zijn verplicht om na elke Algemene Vergadering een verslag op te stellen. Zo kan iedereen lezen welke thema’s er allemaal besproken werden. De verslagen van elke DSR en de ASR zullen binnenkort online komen.

Heb je een vraag of een goed idee? Laat het ons weten!

Play Video