Revolte pleit voor meer lesopnames

We zijn er ons van bewust dat de omschakeling van fysiek naar zo veel mogelijk online onderwijs voor vele studenten geen leuke boodschap was. Maar laten we aan de positieve zaken denken. Zo kan je bijvoorbeeld heel wat reistijd uitsparen of kan je bijvoorbeeld 10 minuten voor de les uit je bed rollen en achter je bureau gaan zitten.

Met Revolte proberen we voortdurend te zoeken naar hoe we zaken kunnen verbeteren om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de studenten. Afgelopen week hebben we enkele signalen gekregen dat studenten het een enorme meerwaarde vinden als de online lessen worden opgenomen. Daarnaast hebben we ook gehoord van het onderwijzend personeel dat de kwaliteit van een les zakt als studenten hun camera niet aanzetten.

Revolte gaat aan de slag met deze 2 knelpunten

Revolte wil zich daarom inzetten om dit semester deze twee knelpunten aan te pakken:

 1. Studenten motiveren om hun camera aan te zetten tijdens de les.
 2. Docenten motiveren om lesopnames te voorzien.

Wij zijn met Revolte een grote voorstander van het aanzetten van de camera door studenten tijdens een online les. Niet alleen maakt dit de les aangenamer, we zijn er ook van overtuigd dat dit voor kwalitatievere lessen zorgt. Merk je ook niet dat je meer gefocust zit te luisteren wanneer je camera aanzet? Is het niet fijner als we allemaal samen onze camera aanzetten, juist alsof we samen in het lokaal zitten? We hopen ook jou te overtuigen om de camera aan te zetten tijdens de les.

We hebben ook achtergronden voor op Teams voorzien (waarmee je jouw docent aan het lachen krijgt). De achtergronden kan je via deze link downloaden!

Lang leve lesopnames!

Hoe handig is het om een les te kunnen herbekijken? Je bent niet mee met een deel van de les: je kan makkelijk even terug spoelen. Je hebt je overslapen of bent ziek, je kijkt tijdens de blok wel even. Je hebt een auditief geheugen, je beluistert de les gewoon 5 keer! Het is duidelijk: met Revolte zijn we een grote voorstander van lesopnames. We zijn van mening dat lesopnames voor een hoger slaagpercentage kan zorgen.

Er is een reeds een mail verstuurd naar alle departementshoofden, opleidingshoofden en curriculumcommissie coördinatoren. Om zo het standpunt van Revolte breed bekend te maken. Daarnaast hopen wij dat zoveel mogelijk onderwijzend personeel dit ten harte neemt. Tot het einde van het semester zetten we ons in om voor lesopnames te ijveren. Doe gerust mee! Zo kan je bijvoorbeeld een grappige Teams achtergrond kiezen die vraagt naar lesopnames. Check ze hier.

Revolte kwam op tegen kanker


Recent was de Dag tegen Kanker, een initiatief van Kom Op Tegen Kanker, waarbij alle kankerpatiënten een hart onder de riem gestoken krijgen, en dit jaar zette Revolte zich ook in.

Het plan kwam tot stand toen we met allen op een avond samen zaten als vrienden en het onderwerp naar boven kwam, het onderwerp lag ons nauw aan het hart en we besloten ter plaatse dat we ons onmiddellijk wouden inzetten. De ambitie was er en het plan begon stilaan vorm te krijgen: een tweedaagse verkoop van koffie, chocomelk en koffiekoeken.

Toen we ons plan met HOGENT deelde waren ze enthousiast over onze inzet en sloegen we de handen in elkaar om er een week van te maken waarin verschillende studenten hun getuigenis deelde. Ook de catering van HOGENT steunt de actie door ons de koffie en koffiekoeken te sponsoren. Revolte zorgde voor de chocolademelk en de stuvers om alles te verkopen en gele lintjes uit te delen.

 

Met veel vreugde en vooral een dikke jas hebben we woensdag en donderdag in de voormiddag op campus Vesalius en campus Schoonmeersen gestaan voor de verkoop en op donderdag kon er ook een groepsfoto aan te pas. Je kan alle foto’s hier terugvinden.

We zijn enorm blij met de resultaten en danken alle studenten voor hun bijdrage en ook een dikke merci aan alle stuvers die zich hebben ingezet. Samen hebben we 970 Euro ingezameld voor Kom Op Tegen Kanker en zonder jullie had dit nooit gekund!

{{foto}}

DSR GO5 zoekt M/V/X die niet op hun mond gevallen zijn

Heb je een grote mond en wil je die ongestraft en nuttig gebruiken in dienst van jouw medestudent? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

We zijn op zoek naar mensen die ons team van studentenvertegenwoordigers willen versterken.

 

Jouw profiel

 • Je bent niet bang om jouw mening te zeggen;
 • Je bent geëngageerd, sociaal en praktisch ingesteld;
 • Je bent iemand met een hoekje af.

 

Aanbod

Ongeacht wie je bent, word je opgenomen in een dynamisch team met gelijkgestemde zielen.

 • Je kan steeds rekenen op de hulp van jouw collega’s bij uitdagende projecten;
 • Je krijgt verantwoordelijkheid en kan doorgroeien;
 • Je leert om oplossingsgericht te werk te gaan en doet zo (levens)ervaring op;
 • Je krijgt inzicht in de werking van HOGENT.

 

DSR GO5?!

De departementale studentenraad van de graduaatsopleidingen (GO5), kortom DSR GO5, is onderdeel van Revolte, de studentenraad van HOGENT.

Wat we doen, kan je terugvinden in de verslagen van onze vergaderingen.

Wat hebben we al gerealiseerd?

 • Naar aanleiding van onze eerste enquête bekijken we op dit moment hoe we tegemoet kunnen komen aan jouw bezorgdheden omtrent opleidingskwaliteit en mentaal welzijn;
 • Op basis van de tweede enquête verdedigen we jouw stem inzake de toekomst van de graduaatsopleidingen.

Check zeker ook eens wie jouw collega’s worden via deze link.

 

Is deze job je op het lijf geschreven? Stel je dan nu kandidaat! Een cv is helemaal niet nodig.

Bij vragen over de studentenraad, kan je steeds een mail sturen naar go5.revolte@hogent.be.

Herfstvakantie?!

Ieder jaar bekijken HOGENT en Revolte Studentenraad hoe de academische kalenders verbeterd kunnen worden. De nieuwe kalenders worden in het eerste semester van het academiejaar herzien en, in samenwerking met de Onderwijsraad, worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Ook in het eerste semester van dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan om te kijken wat er nog beter kan. Op die manier willen we studentvriendelijk onderwijs incorporeren in onze academische kalenders.

Voorgaande academische kalenders

Zoals de student aan HOGENT reeds heeft kunnen opmerken, voorzien de academische kalenders geen tussenreces (lees: vakantie) in het eerste semester om op adem te komen. Naast het feit dat een dergelijk tussenreces een voordeel kan zijn op mentaal vlak, is het ook een interessant moment om zich voor te bereiden op de examens, lessen in te halen, boeken in orde te brengen, etc.

Om na te gaan wat de meningen van de studenten waren rond een mogelijke herfstvakantie, heeft Revolte de HOGENT-studenten bevraagd.

Wat was het idee?

Het idee was om een herfstvakantie toe te voegen aan de academische kalenders vanaf academiejaar 2021-2022.

Aangezien de academische kalenders jaarlijks door Revolte worden goedgekeurd, achtten we het niet onbelangrijk om heel breed te luisteren naar wat HOGENT-studenten van dit voorstel vonden.

Wat moest er gebeuren bij toevoeging van een herfstvakantie?

Om een herfstvakantie te kunnen toevoegen aan de kalender van volgend academiejaar, speelden enkele wijzigingen een rol voor de huidige academische kalender.

Wat waren deze concrete wijzigingen?

Huidige (e.v.) academische kalenderWijziging
Zomerreces:

Do 05/07/2021 – Woe 22/08/2021

De zomervakantie start op Do 01/07/2021. Er is dus een verschuiving, maar het aantal van  7 weken zomervakantie wordt behouden.
Tweede zit (lees: herexamens):

Ma 23/08/2021 – Vrij 17/09/2021

De tweede zit wordt verminderd met 2 examendagen: Do 19/08/2021 – Ma 13/09/2021
Onthaalweek:

Ma 20/09/2021 –  Vrij 25/09/2021

De onthaalweek wordt ingekort naar 4 dagen en, door de voorgaande wijzigingen, wordt er een week gewonnen. De onthaalweek kan dan starten op Di 14/09/2021 – Vrij 17/09/2021.

Naar aanleiding van de bovenstaande verschuivingen in de academische kalender van 2020-2021, kon men een week vrijmaken om de onthaalweek van volgend academiejaar een week vroeger te laten starten. Dit impliceerde dat de lesweek ook een week vroeger kon starten, namelijk op 20/09/2021. Alle wijzigingen zouden worden doorgevoerd zonder het aantal zomerweken in de huidige kalender in te korten. Vanaf 2021-2022, echter, zou het aantal zomerweken ingekort worden naar zes weken. De laatste week van de zomervakantie zou vanaf dan gerecupereerd worden als herfstvakantie.

Wat waren in dat geval dan de toekomstige vakantiemomenten?

 • 3 dagen in november: collectief vastgelegd op 3, 4 en 5 november (herfstvakantie), want 1 en 2 november zijn de verlofdagen Allerheiligen en Allerzielen;
 • 2 weken kerstvakantie;
 • 5 dagen (1 week) intersemestriële vakantie in februari;
 • 2 weken paasvakantie;
 • 6 weken aaneensluitende zomervakantie in de periode juli-augustus.

De onderstaande video geeft hier meer uitleg over:

De academische kalenders kan je via de volgende pdf’s consulteren:

Wat is er nu beslist? Komt er een herfstvakantie? 

Revolte heeft, onder impuls van de WG Onderwijs,  hiervoor een bevraging georganiseerd en heeft dit in een dossier gegoten. Via dit document kunnen jullie alle stappen, de meningen van de studenten van de verschillende departementen en de genomen beslissingen nalezen.  

Na het volgen van de verschillende procedures voor de herziening van de academische kalender is er definitief besloten dat er volgend academiejaar 2021 – 2022 geen herfstvakantie in onze academische kalenders zal komen. HOGENT heeft beslist om eerst een breed onderzoek te doen naar de wensen van alle HOGENTenaren, met referentie naar het dossier Herfstvakantie van Revolte. Op basis van dat onderzoek zal er voor de komende jaren gekeken worden of er al dan niet een herfstvakantie ingevoerd wordt.  

Of de stem van de student tegen dan ongewijzigd zal blijven, gaan we volgend jaar te weten komen. Wil je nu al je academische kalender van volgend academiejaar inkijken? Dan kan dat via deze link 

Heb je nog vragen over het dossier Herfstvakantie? Stuur gerust een mail naar onderwijs.revolte@hogent.be .  

Vrijwilligerswerking vaccinatiecentrum

De studentenclubs en Revolte helpen mee in het vaccinatiecentrum van Flanders Expo. Dit doen we om nog eens buiten te komen, elkaar nog eens te zien, nuttig bezig te zijn, clubs in een goed daglicht te zetten en om ons steentje bij te dragen opdat we sneller naar het normaal leven kunnen terugkeren. Wil jij graag helpen? Vul dan zeker DEZE FORMS in!

Concreet

Waar: Flanders Expo

Shiften: 07u-14u en 13u30-20u30

Vergoeding: 35 euro per dag

Parkeerplaats: gratis en voorzien

Eten: lunchruimte voorzien om broodjes te bestellen, zaken op te warmen…

Hygiëne: toilet en douches aanwezig indien gewenst

Van het vaccinatiecentrum uit wordt er een engagement van minstens 3 shiften per persoon verwacht. Dit zorgt ervoor dat de organisatie haalbaar blijft. Zij die nog vaker een shift doen, kunnen eventueel in aanmerking komen om zelf gevaccineerd te worden. Dit is onder voorbehoud en in samenspraak met het centrum.

Alle informatie van Stad Gent vind je via de volgende links:

Het engagement is volledig vrijwillig én vrijblijvend! Niemand wordt verplicht hieraan deel te nemen. Als je beslist om mee te helpen, doe je dat in eerste instantie omdat je een bijdrage wilt leveren in de strijd tegen corona. De vergoeding en de eventuele vaccinatie zijn een mooie bonus, doch niet de kern van de zaak!

Hoe gaan we te werk?

Afhankelijk van de respons van studenten gaan wij samen een engagement aan om elke dag x aantal shiften te vullen. Dit zouden we graag voor een langere periode doen. Shiften worden doorgaans een goede twee weken op voorhand ingevuld, waardoor de studenten op voorhand moeten kijken wanneer ze zich hiervoor willen inzetten.

Club Confrater gaat een online Spreadsheet aanmaken waarin de shiften ingevuld worden. Jezelf opgeven om tijdens een shift mee te helpen, doe je door een bericht te sturen naar Club Confrater (liefst naar Ferre (Cantor) of Martijn (Vice-praeses), anders naar de clubpagina op FB of IG). Wij plannen jou dan in voor de gekozen shift. Op die manier kan je zien waar er nog mensen nodig zijn of met wie je gaat samenwerken. Hier geldt ook het principe “First come first serve”.

Belangrijk om nog te vermelden is dat iedereen zich moet registreren op de website van het vaccinatiecentrum. Hier worden best wat gegevens opgevraagd, maar dit moet op basis van, onder andere, veiligheids- en organisatorische overwegingen. Normaliter geef je op die website verder aan wanneer je kan meehelpen. Wij slaan deze stap over door in rechtstreeks contact met het vaccinatiecentrum namen door te geven voor welbepaalde shiften. Wanneer jullie effectief ingepland worden voor een shift, krijgen jullie een bevestigingsmail.

Op deze manier proberen wij om dagelijks een aantal shiften te vullen, maar tevens niemand te overbelasten.

Hoe kan ik meehelpen?

Wij vullen uitsluitend niet-medische functies in: steward, parkingboy, crowd control, mindervalide mensen helpen… Een beschrijving van de functies vinden jullie aan het einde van deze pagina.

De mensen die zich geëngageerd hebben, worden op voorhand gebrieft. In die briefing staat concrete informatie in verband met de uit te voeren shift. Het is dus een must-read alvorens je richting het vaccinatiecentrum vertrekt.

Sociaal contact?

Het is niet toegestaan om met meerdere mensen dezelfde shift te doen. Zo is het, bijvoorbeeld, niet mogelijk dat er twee parkingboys zijn in plaats van een.

We zijn op dit moment in dialoog met het centrum om te kijken wat mogelijk is om meer sociaal contact mogelijk te maken. De bottom line hier is dat we onze taak op een goede manier willen uitvoeren en professioneel willen overkomen naar de bezoekers – iets wat logisch is.

Wat te doen als je geïnteresseerd bent?

 • Je registreert je op volgende website: https://medewerkersvc.stad.gent/.
 • Je vult de Forms in die bovenaan deze pagina vermeld staat en dan voegen de stuvers van Revolte je toe aan de Facebookgroep.
 • Je houdt de Facebookgroep goed in de gaten en zet je notificaties altijd aan, zodat je berichten krijgt als er iets in de groep gepost wordt.
 • Eenmaal je geaccepteerd bent om een shift te doen, krijg je een e-mail met uitleg over je shift.
 • Je houdt vervolgens die halve dag vrij en zorgt ervoor dat je op tijd aanwezig bent en je shift goed doet.

Nog vragen? Opmerkingen? Onduidelijkheden? Bezorgheden? …?

Aarzel niet om Revolte te contacteren. Je kan ons bereiken via onze sociale media @revoltestudentenraad of via mail op communicatie.revolte@hogent.be

 

Overzicht niet-medische functies

Medewerker ingang

De medewerker ingang staat gepositioneerd aan de ruimte ‘controle’ en meet de koorts van de bezoeker. De medewerker bekijkt ook of een bezoeker effectief een afspraak heeft.

Medewerker onthaal

De medewerker onthaal staat aan een specifieke (vaccinatie)straat, checkt de afspraak via e-ticket en leest de identiteitsgegevens van de bezoeker in.

Medewerker wachtruimte

De medewerker wachtruimte houdt toezicht op de wachtruimte wanneer een bezoeker na diens vaccinatie nog even moet wachten voor eventuele bijwerkingen.

De medewerker wachtruimte reinigt de stoelen van de mensen die de wachtruimte verlaten.

Medewerker onderhoud

De medewerker onderhoud kuist op regelmatige tijdstippen de vloer van de hal. Ook het aanvullen van de dispensers met ontsmettingsalcohol behoort tot het takenpakket.

Medewerker zaal

Deze medewerker zaal is vooral verantwoordelijke voor de flow tussen ingang en uitgang.

Parkeerwachter

De parkeerwachter zorgt voor een goede circulatie op de parking.

Assistentie minder mobiele personen

De medewerker ondersteunt minder mobiele mensen tot aan het vaccinatiecentrum.

Revolte daagt HOGENT uit

In deze “Heet van de naald” wordt het wedstrijdreglement voor de wedstrijd “Revolte daagt HOGENT uit” opgenomen.

Deelname aan de wedstrijd 

Alle studenten van HOGENT mogen deelnemen aan deze wedstrijd op voorwaarde dat ze voorkomen in de databank van HOGENT op 19/04/2021 behalve: 

 • Het dagelijks bestuur van Revolte;
 • Een DSR voor haar eigen verzonnen challenge(s) .

Door het loutere feit van deelname aanvaarden deelnemers dit wedstrijdreglement en eventueel het specifieke wedstrijdreglement. 

Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, in aanmerking genomen. 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek HOGENT e-mailadres per challenge aan de wedstrijd deelnemen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden gedurende het evenement. 

Revolte kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijden, georganiseerd door Revolte, voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw. 

Verloop van de wedstrijd 

De wedstrijd start op 12/04/2021 om 08u00 en eindigt op 19/04/2021 om 23u59.  

Inzendingen voor de uitdaging(en) zijn enkel geldig indien het bijhorende Microsoft Form volledig ingevuld doorgezonden wordt. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de uitdaging(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de uitdaging(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. 

Prijzen 

Revolte is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs van de wedstrijd. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

Indien een prijs verstuurd wordt, is Revolte niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Revolte evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via e-mail. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via de website en sociale media van Revolte. 

Privacy 

Revolte is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden om bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). We bewaren gegevens tot maximum een maand na afloop van de wedstrijd. Dit alles conform de privacy verklaring van HOGENT.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan hiervoor nodig bewaard. 

Overige bepalingen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Uitslagen en beslissingen van Revolte en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten. Voor vragen en klachten kan er contact opgenomen worden via revolte@hogent.be 

Revolte is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Revolte, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Revolte aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies etc.) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De winnaars van de wedstrijd verlenen Revolte toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Revolte. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. 

Verplichte vaccinatie?!

De heisa rond het “verplicht” vaccineren van studenten zal jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. Het nieuws is ook Revolte niet ontgaan. Wij, als Revolte, willen duiden dat HOGENT de studenten niet verplicht om zich te laten inenten. Het doel van HOGENT is wel om studenten bewust te maken van twee aspecten 

 • Studenten hebben het recht om het vaccin te weigeren; 
 • Stageplaatsen hebben bepaalde rechten, waaronder het recht om stagiairs toe te laten onder bepaalde voorwaarden.  

Met andere woorden, HOGENT wil studenten bewustmaken van het belang van een vaccinatie tijdens deze coronaperiode. 

Anderzijds mag het effect van sociale media niet onderschat worden. Zoals eerder geschreven, kan een sociale media post voor verwarring zorgen bij studenten. Alle studenten hebben het recht om hun mening te delen op sociale media, maar wij willen enkele kanttekeningen maken. Wanneer studenten zich in een situatie bevinden waarbij ze niet goed weten wat ze moeten doen met bepaalde informatie, of ze er vragen of frustraties over hebben, kunnen ze steeds hun mening delen met de afzender van de informatie. In dit geval kon de student de lector zeker vooraf contacteren.

We begrijpen dat het in sommige gevallen niet gemakkelijk is om op te komen voor je eigen mening. Daarom willen we graag, als Revolte, onze hand uitreiken naar alle studenten. Wij zijn er voor jou. Wij willen jou op weg helpen om acties te ondernemen, opdat jij je stem kan laten horen bij je lector of bij de diensten aan HOGENT. 

Hoe kan je ons bereiken? Contacteer ons via de socials of stuur een mail naar revolte@hogent.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.  

 

De HOGENT-slide waar het allemaal mee begon 

We willen aan de studenten meegeven dat ze bij hun inschrijving indirect het Onderwijs- en examenreglement (OER) ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om artikel 47 van het OER in acht te nemen:  

“De student mag geen geluids- of beeldopnamen maken van onderwijsactiviteiten, tenzij hieromtrent specifieke afspraken zijn gemaakt met de lesgever. Opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of voor de studentengroep waarmee de lesgever vooraf afspraken heeft gemaakt. Het is nooit toegelaten om opnames te maken van een examen of feedbackmoment. Commercieel gebruik van opnames is verboden.” 

We willen jullie ervan bewust maken dat incidenten, zoals dat van vorige week, een vals gevoel van veiligheid geven tijdens de online lessen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor lectoren is dit een harde klap. Wanneer dergelijke situaties zich meermaals voordoen, zal er een gevoel van onveiligheid heersen tijdens de lessen. Maak daarom geen opnames of beeldmateriaal van online lessen. 

We zitten allemaal in een moeilijke periode. Desondanks blijven we zoeken naar mogelijkheden of alternatieven om jullie wensen aan HOGENT waar te maken. Het is in deze tijden niet gemakkelijk om als student voor de dag te komen. Daarom werkt Revolte nauw samen met alle HOGENT-diensten om het onderwijs voor studenten dragelijker te maken. Jullie staan er niet alleen voor. Durf spreken, durf contact opnemen met ons, want Revolte staat aan jullie zijde. 

Nieuwjaarsbrief

Lieve studenten van de HOGENT

De start van 2021 betekent: goede voornemens, genieten MET in plaats van IN bubbels en veel goesting bij de Revolte-leden om terug te knallen! Daarom hebben wij van Revolte een mooie nieuwjaarsbrief klaar voor het nieuwe jaar.

 

Beleidsplan 2020-2025

In het beleidsplan studentenparticipatie 2020-2025 worden 6 strategische doelstellingen (SD) vooropgesteld waaraan enkele operationele doelstellingen (OD) gekoppeld zijn. Elk academiejaar maken de Algemene Studentenraad en de participatiecoaches samen een jaaractieplan op. Dit jaaractieplan helpt mee de strategische doelen te bereiken.

SD 1 Studentenparticipatie aan HOGENT is meer dan inspraak voor studenten.

Studentenparticipatie is meer dan inspraak voor studenten. Wil participatie een meerwaarde zijn voor HOGENT, dan worden de studenten betrokken en begeleid in het hele proces van besluitvorming en beslissen zij mee over de beleidsopties.

OD 1.1 Het hogeschoolbestuur, de directies en de departementen/de School of Arts/de GO5  betrekken de studentenvertegenwoordigers zo veel als mogelijk bij het proces van besluitvorming.

OD 1.2 De stuvers met een mandaat in een bestuurs-, advies-of overlegorgaan van HOGENT zijn volwaardige leden van dat orgaan en wegen op het beleid.

 

SD 2 Studentenparticipatie aan HOGENT is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Als studentenparticipatie een evidentie wil zijn aan HOGENT, dan is het een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel de studenten als het personeel nemen hierin een actieve rol op. Elke HOGENTenaar draagt bij tot een sterke participatiecultuur.

OD 2.1 De departementen/de School of Arts/de GO5 nemen een rol op in de studentenparticipatie.

OD 2. De personeelsleden die aan de slag willen gaan met studentenparticipatie worden hierin ondersteund.

OD 2.3 De kandidaat-stuvers worden voldoende ingelicht over de inhoud en de werklast van de mandaten en de functies.

 

SD 3 Studentenparticipatie aan HOGENT is algemeen bekend bij studenten en personeelsleden.

Studenten en personeelsleden weten op welke manier er aan studentenparticipatie gedaan wordt. Studentenparticipatie is top-of-mind en de openstaande mandaten zijn fel begeerd.

OD 3.1 Een communicatieplan om de studentenparticipatie te promoten bij studenten en personeelsleden, wordt opgemaakt.

OD 3.2 Het statuut van stuver wordt breed bekendgemaakt bij de personeelsleden.

OD 3.3 De studentenverkiezingen worden elk academiejaar actief gepromoot.

 

SD 4 Studentenparticipatie aan HOGENT is er voor alle studenten.

De studentenvertegenwoordiging is een weerspiegeling van de diverse HOGENT-studentenpopulatie.

OD 4.1 Het diversiteitsplan, waarin acties worden opgenomen om kansen- en minderheidsgroepen beter te bereiken, wordt uitgewerkt.

OD 4.2 Elke bachelor-en graduaatsopleiding wordt vertegenwoordigd in de Departementale Studentenraden.

OD 4.3 Met het oog op een breder draagvlak bij de studenten, worden de banden tussen de studentenraden en de studentenverenigingen versterkt.

OD 4.4 De uitwisselingsstudenten worden op structurele basis betrokken bij de studentenparticipatie aan HOGENT.

 

SD 5 Studentenparticipatie aan HOGENT wordt sterk gewaardeerd en ondersteund.

De stuvers krijgen de materiële en logistieke ondersteuning die nodig is om hun mandaat naar behoren uit te voeren en krijgen voldoende kansen om zichzelf te ontwikkelen tot professionele medebestuurders.

OD 5.1 De stuvers hebben toegang tot een uitgebreid vormingsaanbod waardoor ze met een brede bagage aan skills hun mandaat kunnen uitvoeren.

OD 5.2 Er worden twee voltijdse participatiecoaches met een duidelijk functieprofiel ingezet om de studentenvertegenwoordigers te ondersteunen en de studentenparticipatie verder uit te bouwen.

OD 5.3 De stuvers beschikken op elke campus over een degelijk uitgeruste accommodatie om te werken aan stuver-gerelateerde taken en om te vergaderen.

OD 5.4 Verschillende vormen van valorisatie van het engagement van de stuvers worden onderzocht.

OD 5.5 De stuvers krijgen, afhankelijk van hun noden, de nodige materiële ondersteuning.

OD 5.6 Er wordt een performant systeem uitgewerkt om de onkosten van de stuvers te (pre)financieren.

 

SD 6 Studentenparticipatie aan HOGENT is laagdrempelig en toegankelijk.

De deelname aan studentenparticipatie moet toegankelijk zijn voor alle studenten. De studenten mogen geen drempels ervaren bij het participeren en kunnen, zonder een langdurig engagement aan te moeten gaan, te allen tijde hun mening kwijt.

OD 6.1 Het Studentenforum, dat thematisch de informele studentenparticipatie faciliteert, wordt structureel georganiseerd.

OD 6.2 De mogelijkheden om de vergaderingen van de studentenraden online aan te bieden en bij te wonen worden onderzocht.

OD 6.3 Studentenparticipatie wordt op alle campussen georganiseerd.

OD 6.4 De communicatie naar studenten wordt zo veel mogelijk zowel in het Nederlands als in het Engels voorzien.

Organisatiestructuur HOGENT

HOGENT en Revolte streven ernaar om hun studenten zoveel mogelijk te betrekken bij alle mogelijke advies- en bestuursorganen. Hoewel studentenparticipatie meer is dan de vooropgestelde structuren, is er nood aan een organisatiemodel om de studenten formeel te betrekken bij de besluitvorming.

In een notendop:

De Algemene Studentenraad (ASR)

De Algemene Studentenraad is het epicentrum en het gezicht van participatie en inspraak voor studenten. Deze telt zo’n 20 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen.

Elk jaar vinden er verkiezingen plaats per departement om 8 studentenvertegenwoordigers te verkiezen. Van deze 8 studentenvertegenwoordigers worden er 2 stuvers lid van de Algemene Studentenraad.

Het dagelijks bestuur is de locomotief van de ASR. Dit bestuur garandeert de interne werking, behartigt actuele dossiers en ontwikkelt mee de inhoudelijke visie op lange termijn. De leden van het dagelijks bestuur zijn de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de ASR.

Bestuurscollege

Het bestuurscollege bestuurt kort gezegd de hogeschool. Het beschikt daartoe over alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit de voorzitter van het inrichtingsorgaan, de algemeen directeur en leden aangeduid door het inrichtingsorgaan. In het bestuurscollege zetelt één student. Die wordt voorgedragen door de studentenraad uit de drie studenten in het inrichtingsorgaan. De student ontvangt voor de voorbereiding en het bijwonen van het bestuurscollege een zitpenning.

Bouwcommissie

De Bouwcommissie behandelt dossiers rond nieuwe gebouwen, verbouwingen, reglementering voor parkeren, mobiliteit, fietsenstallingen enz. Dossiers van de Bouwcommissie hebben een grote impact op studenten: gebouwen, infrastructuur, parkeerplaatsen, het nieuwe sportcomplex… Om te kunnen wegen op de besluitvorming is het belangrijk dat studenten hier vertegenwoordigd zijn.

De studentenraad vaardigt twee studenten af. Die bereiden de vergaderingen voor, wonen ze bij en geven feedback aan de algemene vergadering van de studentenraad. De studentenvertegenwoordigers in de Bouwcommissie worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Curriculumcommissie (CC)

De curriculumcommissie behandelt alle zaken die te maken hebben met je opleiding. Curriculumwijzigingen, aanpassingen van de lessenroosters, samenstellen van de ECTS-fiches … Meer info nodig? Mail naar revolte@hogent.be.

Departementale Studentenraad (DSR)

Niet te verwarren met de departementsraad. De Departementale Studentenraad bestaat alleen uit studenten. Zij zijn het aanspreekpunt in jouw departement. Heb jij een frustratie/probleem of een idee voor jouw departement? Dan zijn zij jouw luisterend oor. Jaarlijks organiseren de Departementale Studentenraden verkiezingen. Zo worden er 8 studentenvertegenwoordigers per departement verkozen. Zij mogen daarna een jaar lang de stem van de studenten uit dat departement vertegenwoordigen. De DSR komt maandelijks samen, met uitzondering van vakanties. Wil je eens een Departementale Studentenraad bijwonen? Neem dan contact op met de studentenraad via revolte@hogent.be. Zij wijzen je met plezier door.

Departementsraad (DR)

Niet te verwarren met de departementale studentenraad. De departementsraad bestaat uit studenten- en personeelsvertegenwoordigers en behandelt, logischerwijs, de zaken die te maken hebben met jouw departement.

Om deel uit te maken van de departementsraad kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info kan je vragen via revolte@hogent.be.

Extern

GASt

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenvertegenwoordiging in de associatie Universiteit Gent. Deze associatie bestaat uit afvaardiging vanuit HOGENT, UGent, Arteveldehogeschool en Howest.  De denktank, over de verschillende instellingen heen, dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. De studentenvertegenwoordigers in GASt worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

StuGent

Studentenoverleg Gent (StuGent) is een overlegplatform tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Het doel is de integratie van studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in het beleid. Talrijke initiatieven bewijzen dat er in dit overleg niet alleen gepraat wordt. Kot@gent, tumult.fm, Student en Mobiliteit en het doopdecreet. StuGent is uitgegroeid tot een creatief en dynamisch orgaan. Er worden talrijke initiatieven opgezet, studenten vinden er een klankbord en het stadsbestuur kan er terugkoppelen naar zijn studenten. De studentenvertegenwoordigers in StuGent worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

VVS

De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) verenigt de verschillende studentenraden in Vlaanderen en Brussel en ondersteunt ze als deel van hun werking. Bovendien onderhoudt VVS nauwe contacten met beleidsmakers op overheidsniveau. De studentenvertegenwoordigers in VVS worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Kiescomité

Dit comité staat in voor de organisatie van de studentenverkiezingen. In deze raad zetelen ook twee vertegenwoordigers van studenten. De studenten bewaken hier vooral het volgen van alle reglementeringen, maar ook hoe alles praktisch verloopt. De studentenvertegenwoordigers in het kiescomité worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Kiesbureau

Het kiesbureau behandelt de beroepen tegen de verkiezingsuitslag. Ook hier zetelt een student, weliswaar als waarnemer. De waarnemende student wordt vooraf aangeduid door de Algemene Studentenraad.

Mobiliteitsraad

Deze raad is het officieel adviesorgaan van het bestuur dat een bedrijfsvervoerplan voorbereid. Er wordt gezocht naar transparante maatregelen voor fietsgebruik, openbaar vervoer, dienstverplaatsingen en autogebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende categorieën: personeel, studenten, externe partners, leveranciers, hulpdiensten.

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Het thema kent veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, milieu en economie. Hier zetelen ook studentenvertegenwoordigers in. De stuvers in de mobiliteitsraad worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Onderwijsraad

Dit adviesorgaan heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht voor alles wat met onderwijs verband houdt. De onderwijsraad behandelt alle dossiers inzake:

 • onderwijs- en examenregeling
 • studiegelden
 • academische kalenders
 • kwaliteit
 • procedures
 • internationalisering
 • studentenaangelegenheden
 • bibliotheken

De studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad worden gekozen door de Algemene Studentenraad.

Praesessenoverleg

Geregeld vindt er overleg plaats tussen de praesessen van de door HOGENT erkende verenigingen. Dit overleg zorgt voor een efficiënte werking van de verenigingen en een terugkoppeling naar elkaar.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege. Het staat het bestuurscollege met raad terzijde.

De Raad van Toezicht is samengesteld uit een bestuurlijke geleding, personeel en studenten. Er zitten drie studenten in, verkozen voor twee jaar. Deze studenten ontvangen voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen een zitpenning.

Stuvoraad

De Stuvoraad is een formeel adviesorgaan voor het beleid van dienst studentenvoorzieningen. De Stuvoraad stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van studentenvoorzieningen. De raad formuleert adviezen rond voeding, huisvesting, sociale, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking. In de Stuvoraad zitten naast personeelsleden ook studenten. De Stuvoraad komt minstens vier keer per jaar samen.

Om deel uit te maken van de Stuvoraad, kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info via revolte@hogent.be.

Veiligheidscel en technische werkgroep

De beslissingen van lokale crisiscellen van alle steden en gemeenten waar HOGENT een campus heeft, wordt behandeld in de veiligheidscel van HOGENT. De veiligheidscel is verder verantwoordelijk voor de HOGENT-strategie en het beleid inzake COVID-19. Zo beslissen ze, bijvoorbeeld, wanneer er geschakeld moet worden naar een andere kleurcode.

Operationele afspraken en maatregelen in functie van het vermijden en indijken van coronabesmettingen worden gemaakt in de technische werkgroep. De technische werkgroep buigt zich over diverse concrete knelpunten, voorstellen voor nieuwe maatregelen en werkwijzes binnen het beleidskader van de veiligheidscel.

In beide overlegorganen zetelen studenten, aangeduid door de Algemene Studentenraad.

Werkgroep Studentenwelzijn

Naar aanleiding van de coronapandemie, werd de werkgroep Studentenwelzijn opgericht om tegemoet te komen aan de psychische noden van studenten. In dit kader rolt de werkgroep nieuwe initiatieven uit en adviseert het de technische werkgroep bij het nemen van maatregelen. De HOGENT-brede werkgroep Studentenwelzijn wordt voorgezeten door de directeur Studentenvoorzieningen en bestaat uit zowel personeelsleden als studenten.